Barevné korekce

Barevné korekce probíhají u bitmapových objektů. Pro tisková data, zejména v normě PDF/X-1a, je jednoznačná preference na barevný prostor CMYK, zvolený podle typu výstupní reprodukce (druhu tisku). Barevné korekce probíhají u všech použitých fotek a to tak, aby barevně odpovídali záměrům klienta. Když fotograf vytvoří fotku, barevný prostor je ADOBE RGB nebo sRGB. Tento barevný prostor se nedá použít pro tisk, ale pouze pro webové zobrazení. Zdrojová fotka se tedy upraví, barevně naladí a následně se převádí do tiskového prostoru CMYK (podle zvoleného ISO profilu, závislého na druhu papíru).

Zdrojové foto                                             Foto po barevné korekci

 

 

 

Certifikovaný digitální nátisk

V dnešním světě tisku a předtiskové přípravy je hlavním pevným pilířem v celém procesu. Dává totiž všem zúčastněným stranám jistotu přesného barevného podání dat tak, jak budou reproprodukována zvolenou tiskovou technologií. Hlavní výhodou digitálního nátisku jsou: rychlost, kvalita, cena, stabilita a důvěryhodnost. V současné době je možno dosáhnout téměř dokonalou přesnost nátisku vzhledem ke zvolené simulační tiskové normě.

Služby v oblasti certifikovaného nátisku vám můžeme nabídnout v těchto cenových hladinách:

Tisk A4 – 150 Kč
Tisk A3 – 300 Kč

Maximální možný formát digitálního nátisku je: A2Občanské sdružení Cantes